Etkinliklerimiz

İlkokul Hazırlık Çalışmalarımız

by
9 Ağustos 2019

Öğrencilerimizin iyi bir okul öncesi yaşamıyla ilkokul dönemindeki uyumu ve başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. ÖZEL BUĞRA ANAOKULLARI olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin kas gelişimine, bilişsel gelişimine, sosyal-duygusal gelişimine, dil gelişimine hem de öz bakım gelişimine katkı sağlamaktadır. Okuma-yazma hazırlık çalışmaları kapsamında görsel algı, ritim, dinleme, duyu eğitimleri, nefes çalışmaları, kalem kontrolü çalışmaları, kitap çalışmaları, ses çalışmaları ve okuma-yazma eğitiminde tüme varım yöntemini destekleyen cümle tamamlatma, resim verip hikâye oluşturma tekerleme ve bilmece sorma gibi anadil etkinliklerine de yer verilmektedir.