BRANŞ DERSLERİ

Müzik
Çocuklar, iç dünyalarında yaşadıklarını zaman zaman sözcüklerle anlatmada güçlük çektiklerinde müziği araç olarak kullanırlar. Müzik dinleyen çocuk, sessiz olmayı, dikkatini yoğunlaştırmayı ve müzik dinleyenlere sessiz kalarak saygı göstermeyi, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedir. Farklı zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu anlatıldığında konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurması, böylelikle bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlar. Şarkı söylemesi, çocuğun sesini kullanmayı öğrenmesini sağlamakta, şarkı sözlerinde bilmediği sözcüklerin anlamlarını kavramasına yardımcı olmaktadır. Birlikte şarkı söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine, ortak bir uyum için çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır.Okul öncesin de müzik çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişmelerin de büyük katkı sağlamaktadır.
Robotik Kodlama
Çocukların erken yaşta kodlama eğitimi alması çok önemli bir hale geldi. Kodlama eğitimi çocuklara, problem çözme, bilim, matematik, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi öğreniyor.
Yaratıcı Drama
Okul öncesi eğitimde belli başlı konuları anlatırken,çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan metottur. Drama dersi, çocuğun oyun kuramı ile arkadaş ilişkilerini yönetebilmesini, Kendisini daha iyi ifade etmesini, özgüvenini geliştirmesini, Sosyal becerilerini güçlendirmesini ve iletişim becerileri geliştirmesini sağlar. Branş dersimizin uzman eğitmeni ve tüm sınıf öğretmenlerimiz müfredatımızdaki konuları anlatırken dramatizasyon yöntemiyle çocukların öğrenimine katkı sağlarlar.
Akıl Oyunları
Zeka geliştirici oyunlar çocukların planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme, öngörü vb. gibi zihinsel becerileri geliştirmeleri açısından önemli rol oynar. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin yanı sıra başladığı işi sonunu kadar azimle devam ettirme, mücadele etme gücü aşılar. Zeka oyunları ve oyuncakları ile büyüyen çocuklar doğru kararlar almak, bakış açılarını yönlendirmek, eksik yönlerini görmek ve bu yönlerini geliştirmek konusunda diğer çocuklara oranla daha başarılı olurlar. Özellikle okul öncesi çocuklara sayıları, sembolleri, eşyaları tanımayı öğretmek açısından zeka oyuncakları oldukça etkilidir. Çocukların dikkatini yoğunlaştırma ve yaptıkları işe konsantre olma konusundaki becerilerini geliştiren bu ürünlerle küçük yaşlarda tanışan çocuklar okul hayatlarında da daha başarılı olabilirler.
English
Çocuklar için 0–6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu yaş grubunda dil öğrenimi ana dil öğrenimine benzetilebilir. Çocuk doğduğu andan itibaren yakın çevresini rol model alarak alır ve söylenenleri kaydetmeye başlar. Kaydettiklerini daha sonra kas gelişimi tamamlanınca üretmeye başlar. Erken yaşta gerçekleşen dil eğitimi de aynı prensiplere sahiptir. Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0–6 yaş grubundayken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerininin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir. Bunun sebebi algı mekanizmasının etkinliğini azalmasından başka bir şey değildir. Bu araştırmalar bir çocuğun ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda uzmanlaşmasının da daha kolay olduğunu göstermiştir.
Bale
Okul öncesi çağındaki çocuklar için müzik hareket drama eğitimi yaratıcılığın gelişiminde çok önemlidir.Dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip,vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir. Bu bağlamda derslerimizde sırasıyla; esneklik kazanmalarını destekleyen streching (esneme) hareketleri , estetik duygularının gelişmesine yardımcı olarak,yaş gruplarına uygun olarak seçilen egzersizler ve yaratıcı güçlerini geliştirecek olan Emprovize (doğaçlama) dans çalışmaları yapılmaktadır.
Jimnastik
3-6 yaş arası dönem, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından en önemli dönemdir. Çocukların bu erken dönemde çeşitli kinetik hareketleri deneyimlemesi, gelişmekte olan merkezi sinir sistemlerinin güçlenmesine yardım etmektedir. Jimnastik dersleri, eğitmen denetimi altında çocuğa bedeninin yeteneklerini keşfetmek için neredeyse sınırsız bir özgürlük ortamı sunar. Erken yaşta, kazanılan beceri, kendine güven ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, daha uzun süreli ve daha kalıcı motivasyon geliştirecektir. Jimnastik derslerimizin amacı, çocuklarda erken yaştan itibaren esneklik, denge, kuvvet, kıvraklık, koordinasyon ve beden farkındalığını geliştirmektir.
Satranç
Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. "Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir. Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
Halk Oyunları
Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar. Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur. Halk oyunlarının çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal gelişimine kesinlikle faydaları vardır.Sorumluluk duygularını geliştirir. Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar. Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar. Aynı zamanda Halk oyunları, çocuklara estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir.