Eğitimdeki Hedeflerimiz

Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine değinen araştırmacılar, bu ilk yılların kişinin gelecekte nasıl bir birey olacağının belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle okul öncesi dönemde uygulanacak eğitimin sadece evde anne, anneanne, babaanne veya bilgisi yeterli olmayan kişilere bırakılmaması gerektiği, çocuğun sosyal yaşamını gerçekleştirebileceği arkadaşlara ve oyun ortamına ihtiyacı olduğu bilinciyle çocuğun doğuştan sahip olduğu zeka, yetenek v.b.gibi niteliklerini en üst düzeye çıkarabilmektir. Çünkü çocuk zihinsel gelişiminin

%50’sini 4 yaşına kadar,

%30’nu 4-8 yaş arasında,

%20’sini 8-17 yaş arasında tamamlar.

  • Buğra Anaokulları, çocukları önemli bir emanet olarak kabul eden, her  çocuğu kendine ait tek çocuğu olarak düşünen, sevgi merkezli, bireysel ayrılıkları gözeten, her çocuğu kendi seviyesinde ilerletmeyi hedefleyen, bilgi depolamaktan çok davranışa dönüştürmeyi hedefler.
  • Buğra Anaokullarında çocuklar burada gerçek yaşamda üstleneceği rollerin provasını yapar. Paylaşmayı, arkadaş ilişkilerini sürdürmeyi, ilişkilerdeki sosyal kuralları öğrenir.
  • Buğra Anaokullarında çocuklar diğer çocukların istekleri ile kendi isteği çatıştığında kimseye zarar vermeden bunun üstesinden gelebilmeyi öğrenir.
  • Buğra Anaokullarında çocuklar öğretmen denetiminde eşyaları, oyuncakları ortaklaşa kullanmayı, sırasını, hakkını gözetmeyi, başkaları için bir şeyler yapabilmeyi öğrenir.
  • Anaokulunda amaç öğrenmeye ilgi uyandırmaktır. Bu yüzden Buğra Anaokullarında çocuğa bilgi aktarmaktan çok öğrenmeye ilgi uyandırılır.
  • Buğra Anaokullarında çocuklar müzik, dans, drama, spor çalışmaları ile bedeninin farkına varır. Bedenini daha kontrollü ve doğru kullanmayı öğrenir.
  • Buğra Anaokullarında çocuklar anne babasından sonra, anaokulunda karşılaşacağı eğitimciler tarafından da değerli bir birey olarak kabul edildiğini, sevildiğini, görüşlerine saygı duyulduğunu görür ve kendine saygı ve öz güven gelişir.
  • Buğra Anaokulları, çocukları fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliştirerek başarılı bir ilköğretim için temel atmış olur. Okul öncesi eğitim yaşantıları mutlu ve anlamlı olan çocukların ilkokula olumlu duygularla başlama ve başarılı olma olasılığı artacaktır. Çünkü onlara ilkokulda karşılaşacakları görevlere hazır olmalarını sağlayan yeterince güç ve güven kazandıracağız..