Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK:

Özel Buğra Anaokulları psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, öğrencilerin psikososyal, duygusal, bilişsel, dil ve bedensel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Okulumuz psikoloğu tarafından yapılan çalışmalar;

1-) ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Okulumuza yeni başlayan çocuklarımızın ilk haftalarında okula uyumlarına destek olmak amacıyla hazırlanan oryantasyon programı her çocuğa özel olarak bilgilendirme ve yakın ilgi ile şekillendirilip uygulanır. Program kapsamında okulumuz ve personelimiz tanıtılıp çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları oynanır. Psikoloğumuz tarafından velimize süreç ile ilgili gerekli bilgiler aktarılır.

2-)BİREYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

-Metropoliten okul olgunluğu testi

-Gessell

-Bender gestalt görsel motor algılama testi

-Benton görsel bellek testi

-Peabody resim kelime testi

-Porteus labirentleri

-Wisc-r zekâ testi

-Good enough-harris insan çizme testi

-Cattel 2a ve cattel 3a

3-)ÖĞRENCİ GÖZLEMİ

Psikoloğumuz tarafından rutin olarak yapılan bir gözlemdir. Çocuklarımızın arkadaş ve öğretmen ilişkilerini etkinliklere katılımını, kişilik özelliklerini ve gelişimlerini takip etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler velilerle yapılan bireysel görüşmelerde ve veli toplantılarında değerlendirilir.

4-)ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Görüşmelerin amacı çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini ilgi alanlarını aile ve arkadaş algısını anlamaya ve desteklemeye yöneliktir. Çocuk ile yapılan görüşme veli ve öğretmen görüşmelerinde değerlendirilir.

5-)VELİ GÖRÜŞMELERİ

İlk görüşme aile tanıma formunun değerlendirilmesi ile başlar. Devam eden süreç içerisinde çocuğumuzun okula başladığı günden itibaren yapılan gözlemler çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin çocuğu ile sorun yaşadığı alanlarda veli ile koordineli şekilde çalışmalar yapılır. Psikoloğumuz veli görüşmelerini randevu sistemi ile gerçekleştirir.

6-)ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Psikoloğumuzun rutin olarak öğretmenlerimizle bir araya gelip çocukların grup içerisindeki durum ve davranışlarını konu alan görüşmeler yaparlar. Bu görüşmelerde öğretmen ve psikoloğumuz çocuklarımızın sorunları ile ilgili ortak çözüm yolları geliştirirler.

7-)SEMİNERLER

Sene içinde belirli dönemlerde psikoloğumuz tarafından aile ve personelimize yönelik çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenir. Seminer konuları velilerimizin ortak şikâyetleri üzerine belirlenir ve çözüm yolları aranır.

  • Özgüven geliştirmesi,
  • İletişim becerileri kazanması,
  • Özdenetim geliştirmesi,
  • Duygularını tanımasına yardımcı olunması amaçlanır.

ÖZEL BUĞRA ANAOKULLARI bu amaçları gerçekleştirmek için, bireysel görüşmeler, oryantasyon, uyum çalışmaları, öğrenciye, veliye ve öğretmene yönelik grup çalışmaları, sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılır, bültenler yayınlanır, seminerler düzenlenir.