Service

AKIL OYUNLARI

Zeka geliştirici oyunlar çocukların planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme, öngörü vb. gibi zihinsel becerileri geliştirmeleri açısından önemli rol oynar.

English Lessons

Man face fruit divided seasons herb from herb moveth whose. Dominion gather winged morning man won’t

MÜZİK

Çocuklar, iç dünyalarında yaşadıklarını zaman zaman sözcüklerle anlatmada güçlük çektiklerinde müziği araç olarak kullanırlar.

YARATICI DRAMA

Okul öncesi eğitimde belli başlı konuları anlatırken,çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan metottur.

HALK OYUNLARI

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır.