Etkinlikler

Branş Etkinliklerimiz

Türkçe: Çocuklarımızın kelime dağarcığı gelişmiş güzel bir Türkçe ile kendilerini doğru ifade edebilmeleri bizim için çok önemli. Çocukların yaş gruplarına uygun PYP sistemi kullanarak, onların sorgulama yoluyla dilimizi düzgün kullanmalarının temelini atıyoruz. Bu etkinlik sırasında kavramları, hikayeleri ve dramaları bol bol kullanıyoruz.
İngilizce-Almanca: 5-6 yaş grubuna haftada beş gün İngilizce-Almanca diğer yaş gruplarına ise haftada bir gün, İngilizce eğitimi veriyoruz. Bu etkinlik sırasında daha çok kelimeler, kavramlar ve kalıplar üzerinde duruyor ve basit hikayeler okuyoruz.
Müzik: Günlük eğitim programımızın içinde dans ve müzik zaten önemli bir yer tutuyor. Buna ilaveten, haftada bir gün çocuklarımız müzik öğretmenlerinin gözetiminde koro ve ritm çalışmaları yapıyorlar.

Drama: Çocuğun kendini ve başkalarını tanıma, kendini ifade etme ve kendini başkalarının yerine koyma becerilerini geliştirmek amacıyla yoğun bir şekilde dramatizasyon çalışmaları yapıyoruz. Oyunlarla geliştirilen yaratıcı drama çalışmaları eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır.

Sanat Etkinlikleri: Çocukların yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak ve onların sanata ilgi duyup değer vermelerini sağlamak amacıyla resim ve seramik benzeri etkinlikler yapıyoruz.

Beden Eğitimi: Çocuklarımız güne, büyük kaslarını güçlendirmek amacıyla hergün düzenli olarak yaptıkları sabah jimnastiği ile başlıyorlar.

Bilgisayar: Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerini dikkate alarak, bilgisayarı doğru kullanabilmeleri ve el becerilerini geliştirebilmeleri için eğitici CD’lerden yararlanan bir eğitim veriyoruz.

Serbest Zaman Etkinlikleri: Çocuklarımız, aktif öğrenme çalışmalarının yanı sıra, kitap, evcilik, fen ve doğa, blok, kukla, video ve yapı köşelerinde geçirdikleri serbest zamanlarda oyunlar oynayarak ve eğlenerek okullarının keyfini çıkarıyorlar.