Etkinlikler

AKIL OYUNLARI

Zeka geliştirici oyunlar çocukların planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, ayırt etme, öngörü vb. gibi zihinsel becerileri geliştirmeleri açısından önemli rol oynar. Zihinsel yetenekleri geliştirmenin yanı sıra başladığı işi sonunu kadar azimle devam ettirme, mücadele etme gücü aşılar. Zeka oyunları ve oyuncakları ile büyüyen çocuklar doğru kararlar almak, bakış açılarını yönlendirmek, eksik yönlerini görmek ve bu yönlerini geliştirmek konusunda diğer çocuklara oranla daha başarılı olurlar. Özellikle okul öncesi çocuklara sayıları, sembolleri, eşyaları tanımayı öğretmek açısından zeka oyuncakları oldukça etkilidir. Çocukların dikkatini yoğunlaştırma ve yaptıkları işe konsantre olma konusundaki becerilerini geliştiren bu ürünlerle küçük yaşlarda tanışan çocuklar okul hayatlarında da daha başarılı olabilirler.

 

HALK OYUNLARI

Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Çocukların aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar.

Anaokulu çağındaki 5-6 yaş çocuk grubu, halk oyunları sayesinde sağ ayak, sol ayak, sağa dönüş, sola dönüş kavramını bu süreç içerisinde öğrenirler. Sayı sayarak ayak hareketlerini yaparak, oyun sayısını iyice oturttuktan sonra hem sayıp, hem hareketi yapıp hem de şekil yaparak çocukların beyin ve kas koordinasyonlarının gelişmesine yardımcı olur.

Halk oyunlarının çocuklar üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal  gelişimine kesinlikle faydaları vardır.Sorumluluk duygularını geliştirir.

Çocuklarda özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri çocuklarda başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar.

Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar. Aynı zamanda Halk oyunları, çocuklara estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir.

 

YARATICI DRAMA

Okul öncesi eğitimde belli başlı konuları anlatırken,çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan metottur. Drama dersi,  çocuğun oyun kuramı ile arkadaş ilişkilerini yönetebilmesini,  Kendisini daha iyi ifade etmesini, özgüvenini geliştirmesini,  Sosyal becerilerini güçlendirmesini ve iletişim becerileri geliştirmesini sağlar. Branş dersimizin uzman eğitmeni ve tüm sınıf öğretmenlerimiz müfredatımızdaki konuları anlatırken dramatizasyon yöntemiyle çocukların öğrenimine katkı sağlarlar.

 

MÜZİK

Çocuklar, iç dünyalarında yaşadıklarını zaman zaman sözcüklerle anlatmada güçlük çektiklerinde müziği araç olarak kullanırlar. Müzik dinleyen çocuk, sessiz olmayı, dikkatini yoğunlaştırmayı ve müzik dinleyenlere sessiz kalarak saygı göstermeyi, sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmektedir. Farklı zamanlarda dinlediği müzikleri hatırlaması, dinlediği müzikte konu anlatıldığında konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurması, böylelikle bilişsel süreçlerin desteklenmesi sağlar.

Şarkı söylemesi, çocuğun sesini kullanmayı öğrenmesini sağlamakta, şarkı sözlerinde bilmediği sözcüklerin anlamlarını kavramasına yardımcı olmaktadır. Birlikte şarkı söyleme, çocukların seslerini birbirlerine göre kontrol etmelerine, ortak bir uyum için çaba göstermelerine, aynı etkinliği paylaşmanın zevkine varmalarına katkıda bulunmaktadır.Okul öncesin de müzik çocukların dil, sosyal ve duygusal gelişmelerin de büyük katkı sağlamaktadır.